Regels voor Kinderdagverblijven in Oud-West Afdrukken
Geschreven door Bouwe Olij   
donderdag, 24 september 2009 23:43

Stadsdeel Oud West gaat als eerste Amsterdamse stadsdeel regels tegen overlast van kinderopvang opstellen. Per woonblok mag er maximaal één kinderdagverblijf, school of buitenschoolse opvang zijn.

De aanleiding was een aantal klachten over kinderdagverblijf Dromelot. Bovendien neemt het aantal nieuwe kinderdagverblijven snel toe. Spelende kinderen maken een hoop geluid en in Amsterdam galmt dat in een binnentuin tegen de hoge gevels. Vooral bewoners aan een binnentuin ervaren die overlast, vooral als er een nieuwe opvang komt. Het is dus aan de overheid om er voor te zorgen dat er wel voldoende kinderopvang mogelijk is, maar dat de overlast tot een minimum beperkt blijft. En dat betekent regels stellen en handhaven.
Klik hier voor de Beleidsnota van Stadsdeel Oud-West
Klik hier voor het AT5-bericht hier over
Klik hier voor het TV-NoordHolland-bericht hier over