OSO 2.0

Op 1 mei 2010 heb ik mijn bedrijf OSO (OlijStedelijkeOntwikkeling) heropgericht. OSO bestond eerder tot september 2008.  Van september 2008 tot mei 2010 ben ik voorzitter geweest van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oud-West in Amsterdam. Een fulltime baan die zich niet laat combineren met het hebben van een eigen bedrijf. Per 1 mei jl. is aan de functie van stadsdeelvoorzitter een einde gekomen en ben ik weer begonnen met OSO.  Mijn specialisme is proces- en projectmanagement in stedelijke herstructureringsgebieden waarbij breed maatschappelijk draagvlak nodig is om tot veranderingen te komen.

Lees meer...
Home Columns en toespraken Boter bij de vis. Anderhalf miljoen extra voor het Archiefterrein
Boter bij de vis. Anderhalf miljoen extra voor het Archiefterrein Afdrukken E-mail
donderdag, 22 november 2007 02:00
Naast het goedkeuren van initiatieven en plannen nam de gemeenteraad gister ook nog een concreet besluit. Partijgenoot Egbert De Vries, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oud-Zuid, heeft in nauwe samenwerking met GroenLinks wethouder Van Poelgeest (Ruimtelijke Ordening en Grondzaken) een Stedenbouwkundig Plan gemaakt voor het terrein rond het voormalige Gemeentearchief aan de Amsteldijk in De Pijp. Dit plan is uitvoerig besproken in de buurt en met de stadsdeelraad. Het is een mooi gemengd plan met woningen, een school en het Van Ostadetheater kan er naartoe verhuizen. Kritiek is er ook. Velen vinden de twee woontorens te hoog, vragen zich af of er wel een horecapaviljoen moet komen in de Tolstraat zo vlak voor het monumentale Asschergebouw en willen één woonlaag eraf aan het Dora Tamanaplein zodat er meer licht valt op het plein. Allemaal zaken die geld kosten. Immer als je minder woningen bouwt, krijg je minder geld voor de grond. En daar zit het probleem. De Vries en Van Poelgeest hadden de eis gesteld dat het tekort op het hele plan niet meer mocht bedragen dan € 5 miljoen. Aan dat uitgangspunt heeft iedereen zich gehouden en er is in de loop van het ontwerpproces veel bezuinigd op het plan. Maar nu helemaal aan het eind van het traject zat er geen enkele rek meer in om tegemoet te komen aan de wensen uit de buurt en de stadsdeelraad. Op voorstel van Bouwe Olij is gister in de gemeenteraad een amendement aangenomen waardoor er nu € 1,5 miljoen meer beschikbaar is voor het Stedenbouwkundig Plan voor het Archiefterrein. Met dit geld kan een groot deel van de wensen uitgevoerd worden. Hopelijk kan het stadsdeel nu snel een besluit nemen over de plannen en met de bouw beginnen.
 
HomeAgendaNieuwsContact