OSO 2.0

Op 1 mei 2010 heb ik mijn bedrijf OSO (OlijStedelijkeOntwikkeling) heropgericht. OSO bestond eerder tot september 2008.  Van september 2008 tot mei 2010 ben ik voorzitter geweest van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oud-West in Amsterdam. Een fulltime baan die zich niet laat combineren met het hebben van een eigen bedrijf. Per 1 mei jl. is aan de functie van stadsdeelvoorzitter een einde gekomen en ben ik weer begonnen met OSO.  Mijn specialisme is proces- en projectmanagement in stedelijke herstructureringsgebieden waarbij breed maatschappelijk draagvlak nodig is om tot veranderingen te komen.

Lees meer...
Home Curriculum Vitae
Curriculum Vitae Afdrukken E-mail

Op 1 mei 2010 heb ik mijn bedrijf OSO (OlijStedelijkeOntwikkeling) heropgericht. OSO bestond eerder tot september 2008.  Van september 2008 tot mei 2010 ben ik voorzitter geweest van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oud-West in Amsterdam. Een fulltime baan die zich niet laat combineren met het hebben van een eigen bedrijf. Per 1 mei jl. is aan de functie van stadsdeelvoorzitter een einde gekomen en ben ik weer begonnen met OSO.  Mijn specialisme is proces- en projectmanagement in stedelijke herstructureringsgebieden waarbij breed maatschappelijk draagvlak nodig is om tot veranderingen te komen. Van september 2008 tot mei 2010 was ik (de laatste) stadsdeelvoorzitter van stadsdeel Oud-West in Amsterdam. Dat betekent full-time politicus. Naast het voorzitterschap was ik ook verantwoordelijk voor de portefeuilles stedelijke ontwikkeling, verkeer, economie, financiën en openbare orde en veiligheid. Op 3 maart 2010 waren er verkiezingen voor het nieuwe stadsdeel Amsterdam West en op 18 mei is het nieuwe Dagelijks Bestuur aangetreden. De voormalige stadsdelen De Baarsjes, Bos en Lommer, Oud-West en Westerpark zijn gefuseerd tot één megastadsdeel West met maar liefst 130.000 inwoners. Het was bijzonder prettig om te mogen werken in Oud-West. Het was en is een geweldig stadsdeel met een zeer actieve bevolking, prachtige winkelstraten, dagelijks de Ten Katemarkt en er zijn talloze activiteiten. Voor meer info kijk op: http://www.west.amsterdam.nl

Tot september 2008 was ik zesenhalf jaar gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam. Dat was geen full-time baan en daarnaast had ik dan ook mijn eigen adviesbureau voor stedelijke ontwikkeling (OSO). Sinds 1990 ben ik beroepsmatig werkzaam in de ruimtelijke sector.

Van 1987 tot 1990 was ik de eerste stadsdeelvoorzitter van stadsdeel De Pijp.


Naam Bouwe Christiaan Jakob Olij
Geboren 6 september 1953
Opleiding Lagere Detailhandelsschool (1969)
Middelbare Detailhandelsschool (niet afgerond, 1971)
MEAO (1974)
HEAO (1977)
Kandidaatsexamen Rechten (1979)

Werkervaring
 
1 mei 2010 Heroprichting OSO
september 2008 - mei 2010 Stadsdeelvoorzitter in Oud-West. Met de portefeuilles: openbare orde en veiligheid, financien en stedelijke ontwikkeling
2007 - 2008 Eigenaar/directeur OSO (Olij Stedelijke Ontwikkeling) Advies- en managementbureau voor stedelijke ontwikkeling, wonen en vastgoed.
2004 - 2007 Senior adviseur bij ARCADIS (Regio West).
2000 – 2004 Directeur/eigenaar van het bureau voor stedelijke ontwikkeling Bouwe Olij Management & Advies.
1990 – 2000 Senior projectmanager bij het stedenbouwkundig advies- en managementbureau Urban Implant Development in Bussum.
Met name werkzaamheden verricht voor lagere overheden en marktpartijen. Onder andere op het vlak van "trouble shooting" bij vastlopende of vastgelopen processen tussen burger/private partij en overheid.
1987 – 1990 Voorzitter van de stadsdeelraad De Pijp in Amsterdam. Belast met de portefeuilles stadsvernieuwing, ruimtelijke ordening, economische zaken, onderwijs en algemene zaken. Het stadsdeel had een ambtelijke organisatie van circa 250 medewerkers en een begroting van rond de 100 miljoen gulden. De Pijp was destijds het grootste stadsvernieuwingsgebied van Nederland met 20.000 woningen waarvan 95% vooroorlogs. Het stadsdeel is in 1998 gefuseerd met stadsdeel Zuid tot het stadsdeel Oud-Zuid.
1983 – 1987 Wethoudersassistent. Tot medio 1986 van de Amsterdamse wethouder voor Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en hoogbouw Bijlmermeer (Van der Vlis). In 1986/87 assistent van de wethouder voor Onderwijs, vrouwenemancipatie en maatschappelijke en gezondheidszorg (Wildekamp).
1980 – 1983 Assistent van verschillende leden (PvdA) van de Tweede Kamer. Onder andere op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en volksgezondheid.

Partijactiviteiten
Lid sinds 1972
Lid afdelingsbestuur Transvaal/Oosterpark (1977-1978)
Lid Dagelijks Bestuur Jonge Socialisten (penningmeester/secretaris) (1978-1980)
Lid Gewestelijk Bestuur Amsterdam (2e secretaris) (1981-1983)
Voorzitter (sub)afdeling De Pijp (onderdeel van afdeling Zuid-ll) (1984-1986)
Lid stadsdeelraad De Pijp (1987-1991)
Lid redactie afdelingsblad (1995-1999)
Lid bestuur Amsterdamse werkgroep Stedelijke Ontwikkeling (1995-1999)
Voorzitter PvdA-Amsterdam (1999-2001)
Raadslid gemeenteraad Amsterdam (2002-2008)
Van september 2008 tot mei 2010: stadsdeelvoorzitter in Oud-West. Met de portefeuilles: openbare orde en veiligheid, financien en stedelijke ontwikkeling

Overige activiteiten
1975 – 1986 Medewerker, bestuurslid, voorzitter van de Stichting Ideële Kamerbemiddeling en Huisvesting (SIKH) in Amsterdam, thans het Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW).
1992 – 1995 Lid Medezeggenschapsraad 3e Dalton openbare basisschool.

 

Laatst aangepast op woensdag, 26 mei 2010 13:55
 
HomeAgendaNieuwsContact