OSO 2.0

Op 1 mei 2010 heb ik mijn bedrijf OSO (OlijStedelijkeOntwikkeling) heropgericht. OSO bestond eerder tot september 2008.  Van september 2008 tot mei 2010 ben ik voorzitter geweest van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oud-West in Amsterdam. Een fulltime baan die zich niet laat combineren met het hebben van een eigen bedrijf. Per 1 mei jl. is aan de functie van stadsdeelvoorzitter een einde gekomen en ben ik weer begonnen met OSO.  Mijn specialisme is proces- en projectmanagement in stedelijke herstructureringsgebieden waarbij breed maatschappelijk draagvlak nodig is om tot veranderingen te komen.

Lees meer...
Home Nieuws Regels voor Kinderdagverblijven in Oud-West
Regels voor Kinderdagverblijven in Oud-West Afdrukken E-mail
Geschreven door Bouwe Olij   
donderdag, 24 september 2009 23:43

Stadsdeel Oud West gaat als eerste Amsterdamse stadsdeel regels tegen overlast van kinderopvang opstellen. Per woonblok mag er maximaal één kinderdagverblijf, school of buitenschoolse opvang zijn.

De aanleiding was een aantal klachten over kinderdagverblijf Dromelot. Bovendien neemt het aantal nieuwe kinderdagverblijven snel toe. Spelende kinderen maken een hoop geluid en in Amsterdam galmt dat in een binnentuin tegen de hoge gevels. Vooral bewoners aan een binnentuin ervaren die overlast, vooral als er een nieuwe opvang komt. Het is dus aan de overheid om er voor te zorgen dat er wel voldoende kinderopvang mogelijk is, maar dat de overlast tot een minimum beperkt blijft. En dat betekent regels stellen en handhaven.
Klik hier voor de Beleidsnota van Stadsdeel Oud-West
Klik hier voor het AT5-bericht hier over
Klik hier voor het TV-NoordHolland-bericht hier over

 
HomeAgendaNieuwsContact