OSO 2.0

Op 1 mei 2010 heb ik mijn bedrijf OSO (OlijStedelijkeOntwikkeling) heropgericht. OSO bestond eerder tot september 2008.  Van september 2008 tot mei 2010 ben ik voorzitter geweest van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oud-West in Amsterdam. Een fulltime baan die zich niet laat combineren met het hebben van een eigen bedrijf. Per 1 mei jl. is aan de functie van stadsdeelvoorzitter een einde gekomen en ben ik weer begonnen met OSO.  Mijn specialisme is proces- en projectmanagement in stedelijke herstructureringsgebieden waarbij breed maatschappelijk draagvlak nodig is om tot veranderingen te komen.

Lees meer...
Home De raad Schriftelijke vragen Schriftelijke vragen van de raadsleden dhr. Olij en mevr. Willemse over het afkopen van een bezwaarmaker door woningbouwvereniging Het Oosten
Schriftelijke vragen van de raadsleden dhr. Olij en mevr. Willemse over het afkopen van een bezwaarmaker door woningbouwvereniging Het Oosten Afdrukken E-mail
Geschreven door Bouwe Olij en H. Willemse   
dinsdag, 29 april 2008 02:00
Aan het college van burgemeester en wethouders

Gezien het vorenstaande hebben ondergetekenden de eer, namens de fractie van de PvdA, op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

  1. Heeft het college kennis genomen van het artikel ‘Bezwaarmaker krijgt ton’ in Het Parool van 25 april jl. en van het artikel ‘Bezwaar tegen moskee was opzetje’ in Het Parool van 26 april?
  2. Heeft het college kennis genomen van de persverklaring van woningbouwvereniging Het Oosten van 24 april 2008 over de schikking met de bezwaarmaker.
  3. Was het college op enige manier betrokken of op de hoogte van het feit dat Het Oosten met bezwaarmaker onderhandelde over een schikking?
  4. Was het college bekend met de positie van de bezwaarmaker zoals verwoord door de heer Bijdendijk in Het Parool van 25 april?
  5. Is het college bekend of Milli Gorus een relatie heeft met c.q. een rol heeft gespeeld met betrekking tot de bezwaarmaker? Zo ja, welke?
  6. Acht het college het denkbaar dat de handelwijze van Het Oosten een precedent schept en nu het risico ontstaat dat veel meer Amsterdammers bezwaar zullen maken tegen bouwprojecten in de hoop een keer raak te prikken en daardoor een onderhandelingspositie te krijgen die lucratief kan zijn? Zo nee, waarom niet?
  7. Is het college bereid contact op te nemen met de minister van Wonen, Wijken en Integratie en haar te verzoeken maatregelen te nemen die schikkingen als die van Het Oosten niet meer mogelijk maken? Zo nee, waarom niet?
 
HomeAgendaNieuwsContact