OSO 2.0

Op 1 mei 2010 heb ik mijn bedrijf OSO (OlijStedelijkeOntwikkeling) heropgericht. OSO bestond eerder tot september 2008.  Van september 2008 tot mei 2010 ben ik voorzitter geweest van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oud-West in Amsterdam. Een fulltime baan die zich niet laat combineren met het hebben van een eigen bedrijf. Per 1 mei jl. is aan de functie van stadsdeelvoorzitter een einde gekomen en ben ik weer begonnen met OSO.  Mijn specialisme is proces- en projectmanagement in stedelijke herstructureringsgebieden waarbij breed maatschappelijk draagvlak nodig is om tot veranderingen te komen.

Lees meer...
Home De raad Schriftelijke vragen Het college van B&W blijkt onmachtig om zoiets simpels als alle relevante stukken over de Zuidas op de gemeentelijke website te laten plaatsen
Het college van B&W blijkt onmachtig om zoiets simpels als alle relevante stukken over de Zuidas op de gemeentelijke website te laten plaatsen Afdrukken E-mail
Geschreven door Bouwe Olij en Sabina Gazic   
dinsdag, 01 april 2008 02:00

Het college van B&W blijkt onmachtig om zoiets simpels als alle relevante stukken over de Zuidas op de gemeentelijke website te laten plaatsen. Al maanden vragen de raadsleden hierom. Teneinde raad heb ik samen met mijn college Sabina Gazic de volgende vragen gesteld:

Op grond van artikel 42 van het RvO hebben de PvdA-leden Bouwe Olij en Sabina Gazic de eer de volgende schriftelijke vragen te stellen over de digitale beschikbaarheid van de stukken over de Zuidas.

 1. Is het college op de hoogte van het feit dat nog steeds niet alle relevante stukken voor de aanstaande besluitvorming over de Zuidas digitaal beschikbaar zijn voor de Amsterdammers en alle andere geïnteresseerden?
 2. Herinnert het college zich het al verschillende keren in de raadscommissie ROW uitgesproken verzoek van de raadscommissie om zo snel mogelijk alle relevante stukken eenvoudig vindbaar via de gemeentelijke website beschikbaar te stellen?
 3. Weet het college nog dat iedere keer het antwoord van de wethouder (namens het college) luidde dat de stukken z.s.m. op de site gezet zouden worden?
 4. Indien bovenstaande vragen bevestigend beantwoord worden kan het college dan uitleggen waarom het na drie maanden nog steeds niet gelukt is alle (let op: alle) openbare stukken eenvoudig vindbaar op de site te zetten?
 5. Kan het college een zeer gedetailleerd overzicht verschaffen van alle acties die bestuurlijk en ambtelijk ondernomen zijn om de stukken op de site te krijgen (wie, wanneer, waarom, hoe enz.). Gelieve daarbij uitgebreid in te gaan op alle interne ambtelijke redenen om wel of niet aan het verzoek te voldoen van het college en uit te leggen waarom het college onmachtig blijkt te zijn zo’n relatief simpel verzoek uit te (laten) voeren?
 6. Is het college bekend dat actieve buurtbewoners van de Vereniging Parnassusweg/ Beethovenstraat er op eenvoudige wijze in zijn geslaagd (bijna) alle stukken over de Zuidas prospectus online te zetten op: www.peeraer.com/vpb?
 7. Is het college bereid enkele ambtenaren af te vaardigen naar deze actieve en slimme Amsterdammers om eens te horen hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen in zo’n korte tijd en zonder financiële middelen? Zo nee, waarom niet?
 8. Durft het college een datum te noemen waarop de thans beschikbare stukken allemaal digitaal simpel vindbaar zijn op de website van de gemeente en toe te zeggen dat die informatie vervolgens actueel gehouden wordt?
 9. Realiseert het college zich dat het (volgens de huidige planning op 4 juni a.s.) te nemen besluit om wel of niet over te gaan tot de oprichting en deelname aan de NV Zuidas en daarmee wel of niet te kiezen voor de aanleg van het dokmodel, een mega beslissing is met vergaande consequenties voor de komende twintig jaar voor de stad en zijn inwoners?
 10. Over de OV-visie en de Woonvisie wordt terecht uitgebreide inspraak georganiseerd. Heeft het college inmiddels nagedacht over het tijdstip en de manier waarop de formele inspraak over de Zuidasvisie en de raadsvoordracht plaats gaat vinden? Zo ja, hoe gaat dat proces eruit zien en is dat ruim voor 4 juni afgerond?
 11. Denkt het college dat het zo maar eens een keer lukt om deze vragen snel te beantwoorden. Bijvoorbeeld voor de raadscommissie van 9 of 24 april?


 
HomeAgendaNieuwsContact