OSO 2.0

Op 1 mei 2010 heb ik mijn bedrijf OSO (OlijStedelijkeOntwikkeling) heropgericht. OSO bestond eerder tot september 2008.  Van september 2008 tot mei 2010 ben ik voorzitter geweest van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oud-West in Amsterdam. Een fulltime baan die zich niet laat combineren met het hebben van een eigen bedrijf. Per 1 mei jl. is aan de functie van stadsdeelvoorzitter een einde gekomen en ben ik weer begonnen met OSO.  Mijn specialisme is proces- en projectmanagement in stedelijke herstructureringsgebieden waarbij breed maatschappelijk draagvlak nodig is om tot veranderingen te komen.

Lees meer...
Home
Stop met de verhuurdersheffing Afdrukken E-mail
Geschreven door Bouwe Olij   
dinsdag, 09 december 2014 16:04

Amsterdam kan met recht trots zijn op haar succesvolle volkshuisvestingsbeleid van de afgelopen honderd jaar. Het heeft schitterende architectuur opgeleverd met woningen van hoge kwaliteit. Maar ook een unieke wereldstad waarin iedereen kan wonen in gemengde wijken met dure en goedkope huur- en koopwoningen en met mensen uit alle lagen van de bevolking, met hoge en lage inkomens en alles er tussen in. Kortom de ideale mix voor een leefbare en veilige stad.

Lees meer...
 
Plaats in oppositie kan heilzaam zijn Afdrukken E-mail
Geschreven door Bouwe Olij   
dinsdag, 25 maart 2014 17:04

Artikel in Het Parool van 25 maart 2014

Het landelijk beleid en een onervaren lijsttrekker hebben de PvdA de das om gedaan bij de raadsverkiezingen. Maar dat betekent niet dat alles verloren is, betoogt Bouwe Olij, voormalig PvdA-raadslid en stadsdeelvoorzitter.

Vandaag is het precies honderd jaar geleden dat Floor Wibaut  (1859-1936) gekozen werd als eerste sociaal-democratische wethouder in het college van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam. Wibaut was toen al zeven jaar raadslid en zou dat nog 17 jaar blijven waarvan 15 jaar tevens wethouder.

Met uitzondering van enkele korte onderbrekingen voor de oorlog en gedurende de oorlog zijn de sociaal-democraten honderd jaar onafgebroken vertegenwoordigd geweest in het college. Aan die hegemonie komt na de verkiezingsuitslag van vorige week een eind. Doorgaans haalt de PvdA rond de 15 zetels, nu zijn we teruggeworpen naar 10 zetels. Het slechtste resultaat ooit, minder dan de twaalf zetels in 1970 en 1990.

Hoe heeft het zover kunnen komen? Daar zijn twee hoofdoorzaken voor. Ten eerste het regeringsbeleid waar de PvdA medeverantwoordelijkheid voor draagt en ten tweede de keuze voor een onervaren politicus als wethouder en lijsttrekker.

Lees meer...
 
Toespraak van Bouwe Olij bij de boekpresentatie “Wibaut de machtige” een biografie van Herman de Liagre Böhl op 14 november 2013 Afdrukken E-mail
Geschreven door Bouwe Olij   
woensdag, 20 november 2013 12:26

HET STAAT ER. KNAP ALS ZE HET AFBREKEN. Weet u het nog die borden overal in de stad, vier jaar geleden? Allemaal uitspraken van Wibaut ter gelegenheid van de viering van zijn 150e geboortejaar. Dat boek van Herman staat ook als een huis. Knap als ze het afbreken. Maar waarom sta ik hier? Jij bent een bewonderaar van Wibaut. Zei Herman. Daarom. Ben ik een bewonderaar van Wibaut?  Ik weet het niet. Wibaut is wel een fenomeen dat intrigeert. Een man die heel belangrijk is geweest voor de sociaal-democratie en voor Amsterdam. Hij is de grondlegger van het wethouderssocialisme.

Volgend jaar is het 100 jaar geleden dat Wibaut wethouder werd. De eerste sociaal-democratische wethouder in onze stad. Sindsdien zitten sociaal-democraten, met een kleine onderbreking (1927-1929; 1933-1935; 1940-1945), onafgebroken in het college van Burgemeester en Wethouders. De vraag is elke verkiezing weer hoe lang dat zo zal blijven. Het kan een keer misgaan. Kijk maar wat er in Rotterdam is gebeurd.

Lees meer...
 
Waarom de stadsdelen zijn opgericht Afdrukken E-mail
Geschreven door Bouwe Olij   
zondag, 23 september 2012 08:39

In januari 1953 verscheen het rapport ‘Mens en Stad’. Dit rapport gemaakt door een partijcommissie in opdracht van de Federatie Amsterdam van de Partij van de Arbeid was een studie naar de grote vraagstukken waar Amsterdam zich toen voor gesteld zag.  De commissie van toenmalige partijbobo’s werd ondersteund door wetenschappelijk secretaris drs. J. M. den Uyl.  Ik ga ervan uit dat Joop den Uyl de schrijver van het doorwrochte rapport is. Opmerkelijk in de studie is dat 60 jaar geleden het probleem van de bevolking betrekken bij bestuur en samenleving niet wezenlijk anders was dan nu. Zo lezen we: “De talrijke duizenden, die uit hun overzichtelijk milieu zijn weggerukt en daarom de  ‘gemeenschap’ in het gunstigste geval als een vreemde macht buiten hen ervaren en dikwijls in deze gemeenschap alleen nog maar een machtige vijand zien, zullen opnieuw hun deelgenootschap aan deze gemeenschap moeten leren zien en, bovenal, beleven”.  De Federatieraad van de Amsterdamse PvdA nam naar aanleiding van het rapport een 55 punten tellende resolutie aan met als eerste punt dat de door het democratisch-socialisme nagestreefde ontplooiing van de mens vereist dat het gemeentebestuur zich richt op het zoveel mogelijk betrekken van de burgers bij het bestuur der gemeente (functionele decentralisatie) en op het scheppen van voorwaarden waardoor in de grote stad nieuwe kleinere gemeenschappen kunnen ontstaan (territoriale decentralisatie; wijkgedachte).  Door de groei van de stad dreigt een verambtelijking van het bestuur. Omdat te voorkomen wilde men adviesraden uit de burgerij vormen. Op den duur zouden aan deze raden ook gemeentelijke bevoegdheden overgedragen kunnen worden.

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende > Einde >>

HomeAgendaNieuwsContact